+357 25 356655

Καλέστε μας για δωρεάν διαβούλευση

Facebook

LinkedIn

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Lysandrou Law > ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

a

Η πνευματική ιδιοκτησία είναι το δικαίωμα που η έννομη τάξη απονέμει στο δημιουργό ενός πνευματικού έργου πάνω στο έργο αυτό. Με τον όρο πνευματική ιδιοκτησία χαρακτηρίζεται ή καλύτερα προσδιορίζεται ολόκληρο το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν το δικαίωμα αυτό.

Ιστορικά, τρεις ήταν οι λόγοι που έκαναν αναγκαία την καταχώρηση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας με διεθνή σύμβαση. Ο πρώτος λόγος ήταν η άνιση μεταχείριση που πολλά κράτη καθιερώνουν για τους ξένους πνευματικούς δημιουργούς. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι πολλές Νομοθετικές Διατάξεις έδιναν χαμηλή προστασία στους πνευματικούς δημιουργούς, είτε γιατί εξαρτούσαν από διάφορες διατυπώσεις τη γέννηση του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας είτε γιατί δεν αναγνώριζαν ορισμένες εξουσίες, είτε γιατί επέβαλλαν πολλούς περιορισμούς στο εν λόγω δικαίωμα. Ο τρίτος λόγος ήταν η συχνή αβεβαιότητα για το δίκαιο που έπρεπε να εφαρμοστεί όταν ο δημιουργός ή το έργο συνδεόταν με περισσότερες από μία χώρες.

Όλοι αυτοί οι λόγοι οδήγησαν σε μία διεθνή σύμβαση που υπογράφτηκε στη Βέρνη το 1886 και η οποία κατοπινά συμπληρώθηκε και/ή αναθεωρήθηκε από άλλες διεθνείς συμβάσεις.

Το γραφείο μας έχει αναλάβει και έχει διεκπεραιώσει υποθέσεις οι οποίες αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα παρέχουμε σε υπηρεσίες σε τομείς όπως:

  • Πνευματική ιδιοκτησία και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων δημιουργών (συγγραφέων – καλλιτεχνών).
  • Εγγραφή διεθνών εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και βιομηχανικών σχεδίων.
  • Προστασία κυπριακών εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
  • Εκπροσώπηση σε δικαστικές υποθέσεις αναφορικά με την παραβίαση εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και γενικότερα πνευματικών δικαιωμάτων.
  • Γνωματεύσεις επί θεμάτων που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.

Χρειάζεστε βοήθεια για την επίλυση υποθέσεων πνευματικής ιδιοκτησίας;