+357 25 356655

Καλέστε μας για δωρεάν διαβούλευση

Facebook

LinkedIn

 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Lysandrou Law > ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το ναυτικό δίκαιο αποτελεί ένα ξεχωριστό πεδίο του δικαίου το οποίο άπτεται θεμάτων που αφορούν ζητήματα θαλάσσιων ερωτημάτων και αδικημάτων. Περιλαμβάνει τόσο το εθνικό δίκαιο το οποίο ισχύει στις θαλάσσιες δραστηριότητες όσο και το διεθνές δίκαιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται με πλοία στους ωκεανούς. Αν και κάθε εθνικό νομικό σύστημα έχει τη δική του ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα ναυτικά θέματα, το ναυτικό δίκαιο εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων πολυάριθμων πολυμερών συνθηκών.

Καταπιάνεται με ζητήματα που αφορούν το θαλάσσιο εμπόριο, τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, τη ναυτική αποταμίευση, τη ναυτιλία, τους ναύτες και τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων.

Οι θαλάσσιες μεταφορές ήταν ένα από τα πρώτα κανάλια εμπορίου και οι κανόνες για την επίλυση των διαφορών που αφορούν το ναυτιλιακό εμπόριο αναπτύχθηκαν νωρίς στην παγκόσμια ιστορία.

Η εταιρία μας με εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα αυτό παρέχει υπηρεσίες και συμβουλές, βοήθεια και εκπροσώπηση σε ένδικους και εξωδικαστικούς τομείς της Ναυτιλίας και του Ναυτικού Δικαίου. Ενδεικτικώς αναλαμβάνουμε τη σύσταση και νομική υποστήριξη ναυτιλιακών εταιρειών στη Κύπρο, συγχωνεύσεις και αγοραπωλησίες ναυτιλιακών εταιριών, καταχωρήσεις και τη νηολόγηση πλοίων και σκαφών αναψυχής, σύνταξη ναυτιλιακών συμβάσεων, συνδρομή στην χρηματοδότηση πλοιοκτησίας, αποζημιώσεις για απώλεια ή ζημίες στο φορτίο και στα εμπορεύματα, συγκρούσεις, εκπροσώπηση σε δικαστικές υποθέσεις Ναυτοδικείου καθώς και ζητήματα φορολογικού δικαίου που άπτονται του ναυτιλιακού τομέα.

Η δικηγορική μας εταιρεία με εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα αυτό παρέχει υπηρεσίες σε ζητήματα ναυτικού δικαίου διαθέτοντας συνεργάτες κατάλληλους και καταρτισμένους στη διαχείριση όλων των πτυχών ναυτικού δικαίου.

Βασικό μας μέλημα μας είναι η συνεχής ενημέρωση των συνεργατών μας σε ζητήματα ναυτικού δικαίου ώστε να παρέχουμε υπεύθυνα και αξιόπιστα τις υπηρεσίες μας στους πελάτες μας με τον πιο ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο.

Χρειάζεστε βοήθεια για την επίλυση υποθέσεων ναυτικού δικαίου;