+357 25 356655

Καλέστε μας για δωρεάν διαβούλευση

Facebook

LinkedIn

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Lysandrou Law > ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

a

Η δικηγορική εταιρεία Λ. Λυσάνδρου και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε., μέσα από την πολύχρονη πείρα που διαθέτει στο τομέα του Εταιρικού Δικαίου, παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν το Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο στη Κύπρο και το εξωτερικό.

Οι διάφορες διμερείς φορολογικές συμβάσεις που έχει συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία με διάφορες χώρες ανά το παγκόσμιο, καθώς επίσης και ο μειωμένος, εν συγκρίσει με άλλες χώρες, εταιρικός φόρος ο οποίος ανέρχεται στο ποσοστό του 12,5% δημιουργούν ευνοϊκή βάση ως προς τη σύσταση εταιρειών στην Κύπρο. Το γεγονός αυτό έχει καταστήσει την Κύπρο ως μια εξαιρετικά ελκυστική επιλογή για επενδυτικούς, επιχειρηματικούς και φορολογικούς σκοπούς.

Στη χώρα μας, όλα τα εταιρικά ζητήματα διέπονται από τον Περί Εταιρειών Νόμος –Κεφ. 113 καθώς επίσης και από τις διάφορες διμερείς συμβάσεις τις οποίες έχει συνάψει η Κύπρος με διάφορες χώρες στο εξωτερικό. Η συνεχής μελέτη και η ορθή καθοδήγηση στο θέμα αυτό είναι απαραίτητα συστατικά στοιχεία για την διατήρηση και την επιτυχή άσκηση εργασιών στον εταιρικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Η εταιρεία μας με την εξειδίκευση την οποία κατέχουν οι δικηγόροι μας, ειδικεύεται και παρέχει υπηρεσίες, συμβουλές, βοήθεια και εκπροσώπηση τόσο σε δικαστικό όσο και σε εξωδικαστικό επίπεδο σε όλες τις πτυχές του Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου καθώς επίσης παρέχει υπηρεσίες όπως:

 1. Σύσταση Κυπριακών, Ευρωπαϊκών και Αλλοδαπών εταιρειών και συνεταιρισμών.
 2. Εκκαθάριση και συγχώνευση εταιρειών και συνεταιρισμών.
 3. Σύνταξη συμφωνιών μετόχων.
 4. Σύνταξη εμπορικών συμβολαίων.
 5. Συμφωνίες αντιπροσωπείας και διανομής.
 6. Δημιουργία καταπιστευμάτων.
 7. Εταιρική Διαχείριση.
 8. Διορισμός εντολοδόχων, διευθυντών, μετόχων, γραμματέα και εγγεγραμμένου γραφείου.
 9. Σύνταξη και μελέτη συμφωνιών εμπιστευματοδόχων και εντολοδόχων.
 10. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 11. Λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες μέσω των συνεργατών μας.

Περαιτέρω, η Δικηγορική μας εταιρεία παρέχει υπηρεσίες:

 1. Σύνταξης και μελέτης εμπορικών συμφωνιών.
 2. Διαμεσολάβησης για την επίτευξη εμπορικών συμφωνιών.
 3. Εξασφάλισης αδειοδότησης σε νομικά και φυσικά πρόσωπα για την εκτέλεση εργασιών για τις οποίες απαιτείται βάση της Κυπριακής και/ή Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, απαραίτητη άδεια για το σκοπό αυτό.
 4. Ελέγχου νομικών και/ή φυσικών προσώπων αναφορικά με τη νομική και οικονομική τους επιμέλεια (legal and financial due diligence)

Η ενδελεχή μελέτη, η συνεχής ενημέρωση καθώς και η πληροφόρηση της ομάδας μας στα ζητήματα του Εμπορικού και Εταιρικού Δικαίου εγγυώνται την μέγιστη και αποτελεσματική παροχή νομικών υπηρεσιών στους πελάτες μας.

Χρειάζεστε βοήθεια για την επίλυση υποθέσεων εμπορικού και εταιρικού δικαίου;