+357 25 356655

Καλέστε μας για δωρεάν διαβούλευση

Facebook

LinkedIn

 

ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Lysandrou Law > ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το δίκαιο της ακίνητης ιδιοκτησίας χρονολογείται από την περίοδο της Τουρκοκρατίας και συγκεκριμένα υπάρχουν ποικίλες μαρτυρίες ότι το Κτηματολόγιο Κύπρου ιδρύθηκε περί το 1850. Η καταλυτική αλλαγή του Δίκαιου της Ακίνητης Ιδιοκτησίας είχε επέλθει με την άφιξη των Άγγλων στη Κύπρο, περί το 1946 όπου τέθηκε σε εφαρμογή ο Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος (Διακατοχή Έγγραφή και Εκτίμηση) – ΚΕΦ. 224, ο οποίος νόμος συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και σήμερα ενώ παράλληλα, μέχρι στιγμής διατηρεί στο ενεργητικό του 41 τροποποιήσεις.

Το δίκαιο της Ακίνητης Ιδιοκτησίας καταπιάνεται με διάφορα ζητήματα όπως η αγοραπωλησία και ενοικίαση ακινήτων, η μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς επίσης η άδεια χρήσης ακίνητης ιδιοκτησίας και η διαχείριση ακίνητης ιδιοκτησίας αλλοδαπών.

Η κατάλληλα καταρτισμένη ομάδα της δικηγορικής Εταιρείας Λ. Λυσάνδρου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές συμβουλές και υπηρεσίες τόσο σε δικαστικό όσο και σε εξωδικαστικό επίπεδο σχετικά με όλα τα ζητήματα τα οποία ανήκουν στη κατηγορία του Δικαίου της Ακίνητης Ιδιοκτησίας.

Βάση των σταθερών βημάτων ανάκαμψης της Κυπριακής Οικονομίας παρατηρείται τον τελευταίο καιρό ανάπτυξη στην αγορά και την πώληση ακινήτων. Τόσο η γεωγραφική θέση της χερσονήσου όσο και τα διάφορα ευεργετήματα τα οποία προσφέρονται στο ευρύ κοινό (Παροχή της Κυπριακής Υπηκοότητας), έχουν αποτελέσει την κινητήριο δύναμη στη ανάπτυξη των αγοραπωλησιών στην Κυπρο.

Η δικηγορική μας Εταιρείας, η οποία στελεχώνεται από έμπειρους δικηγόρους καθώς επίσης και συνεργάτες οι οποίοι ειδικεύονται στον τομέα των ακινήτων, παρέχει άμεσα αποτελεσματικές νομικές συμβουλές και υπηρεσίες τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα και συγκεκριμένα υπηρεσίες οι οποίες αφορούν ζητήματα όπως:

  1. Σύναψη και μελέτη συμφωνιών αγοραπωλησίας ακινήτων.
  2. Σύναψη και μελέτη εκχωρητηρίων εγγράφων ακινήτων.
  3. Διαχείριση Ακίνητης ιδιοκτησίας αλλοδαπών.
  4. Σύναψη και μελέτη συμφωνιών μίσθωσης και ενοικίασης ακινήτου.
  5. Κυπριακά και διεθνή καταπιστεύματα.
  6. Διαχείριση περιουσίας και σύνταξη διαθηκών.
  7. Υπηρεσίες αναφορικά με τη μεταβίβαση ακινήτων, καταχώρηση εγγράφων και άλλες συναφή κτηματολογικές υπηρεσίες.
  8. Φορολογικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την ακίνητη ιδιοκτησία.
  9. Προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων σε όλες τις αρμόδιες αρχές για την έκδοση αδειών για την απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας.

Η φιλοσοφία του γραφείου μας ανατρέχει στις αρχές οι οποίες αφορούν την ενδελεχή ενημέρωση, πληροφόρηση και εκπαίδευση των συνεργατών μας ούτως ώστε να παρέχονται πρακτικές και αποτελεσματικές λύσεις στα θέματα τα οποία απασχολούν τους πελάτες μας, δημιουργώντας έτσι μια σχέση ανιδιοτελής εμπιστοσύνης.

Χρειάζεστε βοήθεια για την επίλυση ζητημάτων τα οποία ανήκουν στη κατηγορία του δικαίου της ακίνητης ιδιοκτησίας;